STOP UBEZPIECZENIU NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

sTOP BANK

Co to jest?
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego

Kredytobiorca był zobowiązany przed udzieleniem kredytu wnieść ze swojej strony wkład własny w wysokości minimum 20% wartości nieruchomości. Jeśli nie był w stanie przekroczyć wymaganego progu procentowego, musiał liczyć się z dodatkowym kosztem w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Oprocentowanie takiego ubezpieczenia wynosiło ok. 3-4% od niewniesionego wkładu. Bank naliczał kolejne składki, chyba że kredytobiorca zdołał spłacić o czasie wymaganą część pożyczki. Ubezpieczenie dotyczyło nadwyżki ponad 80% kredytu, więc jeśli pożyczka była zaciągnięta na kwotę 200 tys. zł, ubezpieczenie dotyczyło sumy 40 tys. zł.

Banki chętnie udzielały kredytów hipotecznych na 100%, a nawet 120% wartości nieruchomości posiłkując się Ubezpieczeniem Niskiego Wkładu Własnego. W kolejnych latach spłaty kredytu banki pobierały te składki ponownie, chyba że w międzyczasie kredytobiorca spłacił wymaganą część kredytu. Najgorzej mieli tzw. kredytobiorcy frankowi, którym mimo systematycznej spłaty kredytu saldo rosło zamiast maleć.

Dlaczego ubezpiecznenie niskiego wkładu własnego aktualnie jest do zwrotu?

Obecnie wielu kredytobiorców stara się odzyskać pieniądze pobrane przez bank z konta tytułem składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Wielu to się udaje, albowiem w umowach kredytowych widnieją często niedozwolone i niewiążące kredytobiorców postanowienia stanowiące formalną podstawę odnowienia polisy na kolejny okres, jak i poboru składki z konta klienta.

Wiele z tych zapisów zostało uznanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za klauzule niedozwolone i wciągnięte do rejestru klauzul tzw. abuzywnych, zakazanych do stosowania w umowach konsumenckich. Na tej podstawie można ubiegać się o zwrot niesłusznie naliczonych składek często wraz z odsetkami. Jednak banki nie chcą oddawać tych pieniędzy mimo wiążących zapisów oraz wyroków różnych sądów. Dlatego uruchomiliśmy tę usługę w naszej Kancelarii i pomagamy naszym Klientom odzyskać nienależnie pobrane pieniądze.